image

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ze względu na charakter naszej działalności Codeo przyczynia się do globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, promując zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z profesjonalnego sprzętu IT.

W Codeo zdajemy sobie sprawę z problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które są istotne w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dlatego koncentrujemy się na wywiązywaniu się z naszych zobowiązań wprowadzając politykę CSR, która gwarantuje, że kwestie społeczne i środowiskowe są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji przez firmę.

Celem naszej polityki CSR jest przyczynianie się zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i do dobrobytu naszych pracowników i całego społeczeństwa. Oprócz rozwoju gospodarczego przede wszystkim chcemy osiągnąć równowagę między wynikami gospodarczymi, równością społeczną i ochroną środowiska.

Skontaktuj się z naszym działem CSR
CSR

4 filary

image

ZMINIMALIZOWANIE

śladu węglowego i działanie w najlepszym interesie naszej planety
image

PROMOWANIE

ograniczonego zużywania, ponownego wykorzystania oraz recyklingu wśród naszych pracowników i klientów
image

ZACHĘCANIE

naszych pracowników do odgrywania kluczowej roli w transformacji naszej firmy
image

ZBLIŻAMY NASZYCH

pracowników do siebie dzięki projektom CSR
image

Greenvillage

Codeo mierzy swój wpływ na środowisko w sposób kwantyfikowalny i wdraża konkretne działania w swojej siedzibie głównej w Curis-au-Mont-d’Or, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny:

  • Wdrożenie systemu car-sharingu: ponad 2000 wpólnych przejazdów rocznie!
  • Produkcja energii słonecznej: 30% zużywanej przez nas energii pochodzi z produkcji z energii słonecznej
  • Pszczelarstwo: nasi pracownicy pracują „w towarzystwie” 80 000 pszczół miodnych z naszej własnej hodowli!
  • Wprowadzenie polityki „zero plastiku”: zapewniamy każdemu pracownikowi spersonalizowany „zestaw zerowy” i informujemy ich o działaniach przyjaznych dla środowiska
  • Stworzenie wspólnego ogrodu i strefy recyklingu
image

Nasi ambasadorzy CSR

Codeo zachęca swoich pracowników do wspólnych zebrań w celu ustanowienia odpowiedzialnych praktyk, takich jak wzajemne poszanowanie, etyka, prawo i oczywiście środowisko. Dlatego w każdym dziale Grupy Codeo mamy ambasadora CSR. Tych 22 wolontariuszy z dumą reprezentuje naszą politykę CSR i promuje zrównoważony rozwój w całej firmie. Angażują się oni w:

Podejmowanie decyzji w sprawie strategii CSR
Podnoszenie świadomości na temat dobrych praktyk i działań przyjaznych środowisku poprzez nasze kwartalne „Zielone tygodnie”
Opracowywanie nowych projektów i sugerowanie nowych pomysłów na CSR (zdjęcie w ogrodzie)
Dobre samopoczucie pracowników jest jedną z czterech kluczowych wartości Codeo, dlatego zespół zarządzający przez cały czas wspiera osobisty i zawodowy rozwój pracowników, poprzez wiele imprez integracyjnych i szkoleniowych, a także poprzez nasze lokalne zaplecze (ogród warzywny , wspólne użytkowanie samochodu, ule itp.). Grupa Codeo jest również zaangażowana w integrację grup takich jak na przykład osoby niepełnosprawne i współpracuje ze stowarzyszeniami takimi jak La Cravate Solidaire, aby przekazać odzież biurową potrzebującym oraz ESAT Saint Leonard, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych.

Zaangażowany gracz w gospodarce o obiegu zamkniętym

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu konsumpcji, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym promuje zrównoważoną produkcję i konsumpcję towarów poprzez ich naprawę, ponowne używanie, ograniczenie odpadów oraz ponowne używanie surowców. Dzięki Codeo można rozwiązać 3 kluczowe problemy CSR w dużych firmach: przedłużenie żywotności sprzętu IT, ograniczenie ZSEE oraz unikanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

450
tonnes of hardware reused in 2021
5000
Ton dwutlenku węgla niewyemitowanego w 2021 roku dzięki zakupowi

Greentrust

Z inicjatywy naszych pracowników mając na względzie dzielenie się zyskiem, Codeo nawiązało współpracę z organizacjami takimi jak WWF we Francji i National Trust w Wielkiej Brytanii. Zielony Fundusz łączy darowizny pieniędzy, sprzętu oraz czasu od pracowników, partnerów i samej firmy Codeo. W rezultacie od 2017 r. zebraliśmy ponad 150 000 EUR na projekty społeczno-środowiskowe

CSR Manager Codeo Group
Marine Bonnell

CSR Manager, Codeogroup

„W CSR rozmiar nie ma znaczenia; bez względu na to, czy jesteś małym przedsiębiorstwem, MŚP, czy międzynarodową korporacją, każda firma może przyczynić się na własnym poziomie do zrównoważonego rozwoju naszej planety.”