image

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ze względu na charakter naszej działalności Codeo przyczynia się do globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, promując zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z profesjonalnego sprzętu IT.

W Codeo zdajemy sobie sprawę z problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które są istotne w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dlatego koncentrujemy się na wywiązywaniu się z naszych zobowiązań wprowadzając politykę CSR, która gwarantuje, że kwestie społeczne i środowiskowe są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji przez firmę.

Celem naszej polityki CSR jest przyczynianie się zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i do dobrobytu naszych pracowników i całego społeczeństwa. Oprócz rozwoju gospodarczego przede wszystkim chcemy osiągnąć równowagę między wynikami gospodarczymi, równością społeczną i ochroną środowiska.

Skontaktuj się z naszym działem CSR

4 filary naszej strategii CSR

image

ZMINIMALIZOWANIE

śladu węglowego i działanie w najlepszym interesie naszej planety
image

PROMOWANIE

ograniczonego zużywania, ponownego wykorzystania oraz recyklingu wśród naszych pracowników i klientów
image

ZACHĘCANIE

naszych pracowników do odgrywania kluczowej roli w transformacji naszej firmy
image

ZBLIŻAMY NASZYCH

pracowników do siebie dzięki projektom CSR
image

Codeo mierzy swój wpływ na środowisko w sposób kwantyfikowalny i wdraża konkretne działania w swojej siedzibie głównej w Curis-au-Mont-d’Or, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny:

• Wdrożenie systemu car-sharingu: ponad 2000 wpólnych przejazdów rocznie!

• Produkcja energii słonecznej: 30% zużywanej przez nas energii pochodzi z produkcji z energii słonecznej

• Pszczelarstwo: nasi pracownicy pracują „w towarzystwie” 80 000 pszczół miodnych z naszej własnej hodowli!

• Wprowadzenie polityki „zero plastiku”: zapewniamy każdemu pracownikowi spersonalizowany „zestaw zerowy” i informujemy ich o działaniach przyjaznych dla środowiska

• Stworzenie wspólnego ogrodu i strefy recyklingu

Naszym celem jest uczynienie z naszej centrali centrum gospodarki o obiegu zamkniętym

image

Codeo mobilita tutti i suoi dipendenti a favore di principi volti a stabilire pratiche responsabili che rispettino gli altri, l’etica, la legalità e l’ambiente. In ogni sezione del gruppo abbiamo un ambasciatore della CSR. Su base volontaria, 12 dipendenti sono orgogliosi di promuovere lo sviluppo sostenibile all’interno del Codeo. Partecipano :

Al processo decisionale sulla strategia di CSR
Alla crescita della consapevolezza dei dipendenti sulle buone pratiche e sui gesti eologici con le „Greenweeks” trimestrali.
Allo sviluppo di nuovi progetti e proposizioni di idee per la CRS aziendale.
Il benessere dei dipendenti è uno dei 4 valori di Codeo, ed è per questo che il personale del management incoraggia lo sviluppo personale e professionale dei suoi dipendenti in ogni momento attraverso numerose attività di teambuilding, animazione e collaborazione, oltre che attraverso strutture in loco (orti, car-sharing, alveari, ecc.). Al contempo, il Gruppo è dedito all’integrazione professionale delle persone disabili, in particolare, e collabora con La Cravate Solidaire ed ESAT Saint Léonard.

image

Codeo zachęca swoich pracowników do wspólnych zebrań w celu ustanowienia odpowiedzialnych praktyk, takich jak wzajemne poszanowanie, etyka, prawo i oczywiście środowisko. Dlatego w każdym dziale Grupy Codeo mamy ambasadora CSR. Tych 12 wolontariuszy z dumą reprezentuje naszą politykę CSR i promuje zrównoważony rozwój w całej firmie. Angażują się oni w:

Podejmowanie decyzji w sprawie strategii CSR
Podnoszenie świadomości na temat dobrych praktyk i działań przyjaznych środowisku poprzez nasze kwartalne „Zielone tygodnie”
Opracowywanie nowych projektów i sugerowanie nowych pomysłów na CSR (zdjęcie w ogrodzie)
Dobre samopoczucie pracowników jest jedną z czterech kluczowych wartości Codeo, dlatego zespół zarządzający przez cały czas wspiera osobisty i zawodowy rozwój pracowników, poprzez wiele imprez integracyjnych i szkoleniowych, a także poprzez nasze lokalne zaplecze (ogród warzywny , wspólne użytkowanie samochodu, ule itp.). Grupa Codeo jest również zaangażowana w integrację grup takich jak na przykład osoby niepełnosprawne i współpracuje ze stowarzyszeniami takimi jak La Cravate Solidaire, aby przekazać odzież biurową potrzebującym oraz ESAT Saint Leonard, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych.

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu konsumpcji, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym promuje zrównoważoną produkcję i konsumpcję towarów poprzez ich naprawę, ponowne używanie, ograniczenie odpadów oraz ponowne używanie surowców. Dzięki Codeo można rozwiązać 3 kluczowe problemy CSR w dużych firmach: przedłużenie żywotności sprzętu IT, ograniczenie ZSEE oraz unikanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

450
tonnes of hardware reused in 2021
5000
Ton dwutlenku węgla niewyemitowanego w 2021 roku dzięki zakupowi

Greentrust

Z inicjatywy naszych pracowników mając na względzie dzielenie się zyskiem, Codeo nawiązało współpracę z organizacjami takimi jak WWF we Francji i National Trust w Wielkiej Brytanii. Zielony Fundusz łączy darowizny pieniędzy, sprzętu oraz czasu od pracowników, partnerów i samej firmy Codeo. W rezultacie od 2017 r. zebraliśmy ponad 150 000 EUR na projekty społeczno-środowiskowe

image

„W CSR rozmiar nie ma znaczenia; bez względu na to, czy jesteś małym przedsiębiorstwem, MŚP, czy międzynarodową korporacją, każda firma może przyczynić się na własnym poziomie do zrównoważonego rozwoju naszej planety.”