Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Ze względu na charakter naszej działalności Codeo przyczynia się do globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, promując zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z profesjonalnego sprzętu IT.

W Codeo zdajemy sobie sprawę z problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które są istotne w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dlatego koncentrujemy się na wywiązywaniu się z naszych zobowiązań wprowadzając politykę CSR, która gwarantuje, że kwestie społeczne i środowiskowe są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji przez firmę.

Celem naszej polityki CSR jest przyczynianie się zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i do dobrobytu naszych pracowników i całego społeczeństwa. Oprócz rozwoju gospodarczego przede wszystkim chcemy osiągnąć równowagę między wynikami gospodarczymi, równością społeczną i ochroną środowiska.

4 filary naszej strategii CSR

Zminimalizowanie

śladu węglowego i działanie w najlepszym interesie naszej planety

Zachęcanie

naszych pracowników do odgrywania kluczowej roli w transformacji naszej firmy

Promowanie

ograniczonego zużywania, ponownego wykorzystania oraz recyklingu wśród naszych pracowników i klientów

Zbliżamy naszych

pracowników do siebie dzięki projektom CSR

Greenvillage

Codeo mierzy swój wpływ na środowisko w sposób kwantyfikowalny i wdraża konkretne działania w swojej siedzibie głównej w  Curis-au-Mont-d’Or, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny:

 • Wdrożenie systemu car-sharingu: ponad 2000 wpólnych przejazdów rocznie!

 • Produkcja energii słonecznej: 30% zużywanej przez nas energii pochodzi z produkcji z energii słonecznej

 • Pszczelarstwo: nasi pracownicy pracują „w towarzystwie” 80 000 pszczół miodnych z naszej własnej hodowli!

 • Wprowadzenie polityki „zero plastiku”: zapewniamy każdemu pracownikowi spersonalizowany „zestaw zerowy” i informujemy ich o działaniach przyjaznych dla środowiska

 • Stworzenie wspólnego ogrodu i strefy recyklingu

Naszym celem jest uczynienie z naszej centrali centrum gospodarki o obiegu zamkniętym

Nasi ambasadorzy CSR

Codeo zachęca swoich pracowników do wspólnych zebrań w celu ustanowienia odpowiedzialnych praktyk, takich jak wzajemne poszanowanie, etyka, prawo i oczywiście środowisko. Dlatego w każdym dziale Grupy Codeo mamy ambasadora CSR. Tych 12 wolontariuszy z dumą reprezentuje naszą politykę CSR i promuje zrównoważony rozwój w całej firmie. Angażują się oni w:

  • Podejmowanie decyzji w sprawie strategii CSR
  • Podnoszenie świadomości na temat dobrych praktyk i działań przyjaznych środowisku poprzez nasze kwartalne „Zielone tygodnie” 
  • Opracowywanie nowych projektów i sugerowanie nowych pomysłów na CSR (zdjęcie w ogrodzie)

 Dobre samopoczucie pracowników jest jedną z czterech kluczowych wartości Codeo, dlatego zespół zarządzający przez cały czas wspiera osobisty i zawodowy rozwój pracowników, poprzez wiele imprez integracyjnych i szkoleniowych, a także poprzez nasze lokalne zaplecze (ogród warzywny , wspólne użytkowanie samochodu, ule itp.). Grupa Codeo jest również zaangażowana w integrację grup takich jak na przykład osoby niepełnosprawne i współpracuje ze stowarzyszeniami takimi jak La Cravate Solidaire, aby przekazać odzież biurową potrzebującym oraz ESAT Saint Leonard, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych.

Zaangażowany gracz w gospodarce o obiegu zamkniętym

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu konsumpcji, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym promuje zrównoważoną produkcję i konsumpcję towarów poprzez ich naprawę, ponowne używanie, ograniczenie odpadów oraz ponowne używanie surowców. Dzięki Codeo można rozwiązać 3 kluczowe problemy CSR w dużych firmach: przedłużenie żywotności sprzętu IT, ograniczenie ZSEE oraz unikanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

2000
tonnes of hardware reused in 2019
2000
Ton dwutlenku węgla niewyemitowanego w 2018 roku dzięki zakupowi

Céleste Nourissat, CSR Manager, Codeogroup

„W CSR rozmiar nie ma znaczenia; bez względu na to, czy jesteś małym przedsiębiorstwem, MŚP, czy międzynarodową korporacją, każda firma może przyczynić się na własnym poziomie do zrównoważonego rozwoju naszej planety."

Grupa Codeo nawiązała współpracę biznesową z
francuską firmą ENVIE Rhône-Alpes

W ramach ciągłego doskonalenia swoich usług i rozwoju działalności polegającej na odnawianiu i udostepnianiu do ponownego użycia komputerów stacjonarnych i przenośnych Codeo zwróciło się do ENVIE Rhône-Alpes, czyli uznanej marki w dziedzinie aktywizacji osób nie mających stałego zatrudnienia.

Co za tym idzie od września 2019 roku w siedzibie głównej Codeo funkcjonuje zespół Envie składający się z 1 osoby w postaci team leadera oraz podległych mu 4 pracowników. Zespól ten działa na zasadach realizacji programu integracji społeczno-zawodowej i zajmuje się przyjęciem, magazynowaniem, wysyłką, czyszczeniem oraz regeneracją sprzętu komputerowego. Do ich dyspozycji zostało udostepnione 1500 metrów kwadratowych powierzchni.

Codeo wychodzi z założenia, że praca na rzecz integracji społeczno-zawodowej w naszej okolicy jest naszym obowiązkiem.

Greentrust

Z inicjatywy naszych pracowników  mając na względzie dzielenie się zyskiem, Codeo nawiązało współpracę z organizacjami takimi jak WWF we Francji i National Trust w Wielkiej Brytanii. Zielony Fundusz łączy darowizny pieniędzy, sprzętu oraz czasu od pracowników, partnerów i samej firmy Codeo. W rezultacie od 2017 r. zebraliśmy ponad 150 000 EUR na projekty społeczno-środowiskowe.

WWF France

National Trust UK

Don de temps de nos équipes pour protéger la campagne anglaise

Lasy Panstwowe

Polonia

Ty masz projekt - my mamy ekspertów

TELEFONICZNIE

Porozmawiaj ze specjalistą, który będzie mógł przyjrzeć się Twojemu projektowi i doradzić w wyborze dostępnych rozwiązań.

ONLINE

Poproś o spersonalizowaną wycenę, doradca skontaktuje się z Tobą
w ciągu 24 godzin.

ŚPIESZYSZ SIĘ?

Poprozmawiaj z jednym z naszych specilistów aby uzyskac natychmiastową odpowiedz. Nasz czat online jest czynny od poniedziałku do piatku w godzinach 9:00-12:30 oraz 14:00-18:00.